Chương trình song ngữ năm học 2021-2022

  • Chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD&ĐT
  • Chương trình học tập phát triển song song cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.
  • Chương trình trải nghiệm sáng tạo, sân chơi trí tuệ, các CLB tại khu trải nghiệm Công viên Mặt Trời phù hợp với các chủ đề.
  • Học tiếng Anh 10 tiết/tuần, trong đó 2 tiết giáo viên nước ngoài.
  • Ngoại khóa, dã ngoại: 2 lần/năm

CÁC KHOẢN TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2021-2022

1.      Các khoản thu theo kỳ:

TT

Loại phí

Các khoản thu theo kỳ

Song ngữ

Bán quốc tế Montessori

Kỳ hè

Cả năm

Kỳ hè

Cả năm

1

Phí phát triển trường

400.000đ

2.000.000đ

500.000đ

2.500.000đ

2

Học phẩm, học liệu

350.000đ

1.500.000đ

400.000đ

2.000.000đ

3

Hỗ trợ hoạt động tập thể và trải nghiệm

300.000đ

1.500.000đ

400.000đ

2.000.000đ

4

Đồng phục

 

700.000đ

 

700.000đ

Tổng

1.050.000đ

5.700.000đ

1.300.000đ

7.200.000đ

2. Học phí : (Đóng hàng tháng hoặc theo kỳ)

Hệ

Học phí/ tháng

 

Học phí cả năm (đóng

10 tháng)

(giảm 5%)

Các đợt đóng theo kỳ trong năm học

Kỳ hè

(tháng 6+7)

5 tháng/kỳ

(giảm 2%)

Song ngữ

2.500.000đ

23.750.000đ

5.000.000đ

12.250.000đ

Bán quốc tế Montessori

3.960.000đ

37.625.000đ

7.920.000đ

19.404.000đ

2.      Ăn và chăm sóc bán trú: (thu theo tháng hoặc theo kỳ).

TT

Các khoản thu

Lớp Song ngữ

Lớp Montessori

Theo tháng

Theo học kỳ (5 tháng/kỳ)

Theo tháng

Theo học kỳ (5 tháng/kỳ)

1

Chăm sóc bán trú (250.000đ/tháng hệ song ngữ; 300.000đ/ tháng hệ Mon)

250.000đ

1.250.000đ

300.000đ

1.500.000đ

2

Tiền ăn: Tạm thu 25.000đ/ngày (bữa chính và phụ chiều), 25 ngày/tháng

625.000đ

3.125.000đ

625.000đ

3.125.000đ

3

Lớp  Bán quốc tế thu thêm tiền ăn buffet: 30.000đ/1 bữa/tháng

 

 

30.000đ

150.000đ

Tổng

875.000đ

4.375.000đ

955.000đ

4.775.000đ

4. Phí ghi danh:  Được đóng một lần khi học sinh nhập học. Phí này không được hoàn lại và không được chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

-     Lớp Bán quốc tế Montessori: 3.000.000đ

-     Lớp song ngữ: 2.000.000đ

5. Phí giữ chỗ:  3.000.000đ

 Phụ huynh đóng 1 lần khi đăng ký nhập học cho con trong năm học và được khấu trừ vào học phí. Phí giữ chỗ không được hoàn lại khi học sinh đăng ký nhưng không học tại trường.

6. Những học sinh đang theo học tại Mầm non Newsun trước năm học 2021-2022 sẽ đóng mức học phí ưu đãi như sau:

 

Hệ

Học phí/ tháng

 

Học phí cả năm (đóng

10 tháng)

(giảm 5%)

Các đợt đóng theo kỳ trong năm học

Kỳ hè

(tháng 6+7)

5 tháng/kỳ

(giảm 2%)

Song ngữ

2.000.000đ

19.000.000đ

4.000.000đ

9.800.000đ

Bán quốc tế Montessori

3.960.000đ

37.625.000đ

7.920.000đ

19.404.000đ

Loading...